Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA A660 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C50 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C55T 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C640 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C650   140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA DYNABOOK 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E205 120,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E45T 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E45T-A4200 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L10T 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L500 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L510 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L630   140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L635   150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L640 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L645 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L645   100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L650   140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L655   150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L670   130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L735 120,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA M780 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA M900 120,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA MINI NB205 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P105 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P55T 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P870 120,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS463A 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS562A 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS566A 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS569A 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS56HA 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS56MA 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS57HA 120,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSA50A 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSBY3A 120,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSC09A 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSC0MA 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSK01A 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSK05A 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLB1A 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLB9A 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLGXA 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLQ1A 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLS1A Quận Tân Phú 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLS4A 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLSAA 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLW9A 120,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLWTA 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSMD1A 120,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSMD9A 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSPC5A 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSPCDA 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSERA 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSESA 120,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSG0A 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSG2A 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PST1BA 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PST3BA 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU5RA 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU5XA 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU6SA 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU6VA 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU83A 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU8DA 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU9CA 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PT15AA 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PT15BA 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PU143A 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 150,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA R600 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA R700 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA S500   130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 120,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 140,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 120,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 110,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 120,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 100,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 120,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 170,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 110,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 50,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 120,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 200,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 120,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 100,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 170,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 130,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 120,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 100,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 150,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 170,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 190,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 180,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 190,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 190,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 120,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 120,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 140,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 120,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  180,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 180,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 140,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 160,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 120,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 200,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 160,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 160,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 130,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 180,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 140,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 160,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 130,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 170,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 110,000 BH 6 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 200,000 BH 3 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA T110 130,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U40T 150,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U500 190,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U505 100,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U505-S2012 120,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U845T 150,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U925T 200,000 BH 9 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA X505 110,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA Z830 140,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như màn hình, mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới

✅ Trả góp khi linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Giá Bán Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !