Giá Bán Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU 1718 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A1110 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A1120 200,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A1220 200,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A530 120,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A531 140,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A532 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A6220 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU A6230 120,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH530 120,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH531 120,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH532 160,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH544 120,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH550 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH551 130,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH552 140,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH555 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH564 200,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AH701 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO A3667G 120,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO L1310G 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO LA1703 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO LI1718 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO LI2727 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO LI3910 130,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PA1510 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PA1538 200,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PA2510 100,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PI1536 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 190,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 100,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 180,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 190,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 160,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 100,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 160,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 190,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 130,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 140,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 180,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 100,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO SI1520 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO SI2636 160,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO SI3655 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO UI3520 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XA2528 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XA3530 100,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XI1526 120,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XI1546 150,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XI2428 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XI2528 190,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XI2550 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU AMILO XI3650 100,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU BH531 160,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H700 130,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H710 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H720 140,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H760 100,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H910 180,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H920 160,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H970 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E544 130,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E554 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E733 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E734 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E743 190,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E744 160,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E751 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E752 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E753 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E754 180,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E755 120,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU E780 130,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 140,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 140,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 100,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 180,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 180,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 200,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 140,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 100,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 100,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU H730 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU L1010 100,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH520 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH522 190,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH530 160,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH531 170,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH532 140,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH700 130,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH701 200,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LH772 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 120,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 190,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 120,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 160,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 150,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 180,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 190,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 100,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 100,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 120,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 190,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 160,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 150,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 190,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 150,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 130,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 140,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 190,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 100,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 140,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 140,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 140,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 180,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 100,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 120,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 120,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 120,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 170,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 190,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 190,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 190,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 160,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 200,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 160,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 200,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 130,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 180,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 200,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 120,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 100,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 180,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 180,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 100,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 180,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 120,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 120,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU LL730 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU M1010 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU M7440 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU MH330 160,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU MH380 140,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU N3530 120,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU N6410 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU NH532 140,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU NH751 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU P3110 160,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU P701 140,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU P702 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU P7120 190,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU P770 200,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU P772 180,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU P8010 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU PH521 180,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU PH530 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU PH701 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU PH702 190,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU Q555 100,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU Q572 140,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU Q584 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU Q702 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU Q704 100,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S561 140,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S6420 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S6421 200,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S710 100,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S751 160,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S752 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S761 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S762 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S792 110,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S904 150,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU S935 120,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SD50 140,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH530 110,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH561 100,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH572 120,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH760 150,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH761 150,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH762 170,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH771 120,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH772 190,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU SH782 200,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 110,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 190,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 170,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 190,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 130,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 110,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 200,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 180,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU T935 120,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU T901 140,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU T902 150,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU T904 130,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU T935 120,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU U745 190,000 BH 3 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU U772 160,000 BH 9 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU UH554 120,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU UH572 200,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU UH574 180,000 BH 6 Tháng
Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU V5505 160,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như màn hình, mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới

✅ Trả góp khi linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Giá Bán Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Giá Bán Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Giá Bán Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Giá Bán Ổ Cứng HDD – SSD Laptop FUJITSU được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !