Bảng Giá Thay Vỏ Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA A660 Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C50 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C55T Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C640 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C650   Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA DYNABOOK Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E205 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E45T Tại Quận 12 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L10T Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L500 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L510 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L630   Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L635   Quận Tân Phú 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L640 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L645 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L645   Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L650   Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L655   Tại Quận 3 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L670   Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L735 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA M780 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA M900 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA MINI NB205 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P105 Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P55T Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P870 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS463A Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS562A Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS566A Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS569A Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS56HA Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS56MA Quận Phú Nhuận 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS57HA Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSA50A Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSBY3A Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSC09A Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSC0MA Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSK01A Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSK05A Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB1A Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB9A Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLGXA Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLQ1A Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS1A Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS4A Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLSAA Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLW9A Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLWTA Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD1A Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD9A Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSPC5A Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSPCDA Quận Phú Nhuận 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSERA Tại Quận 11 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSESA Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG0A Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG2A Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PST1BA Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PST3BA Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5RA Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5XA Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6SA Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6VA Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU83A Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU8DA Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU9CA Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PT15AA Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PT15BA Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PU143A Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA R600 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA R700 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Lấy Liền 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA S500   Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Quận Thủ Đức 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Tại Quận 9 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Tại Quận 3 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  Tại Quận 1 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  Tại Quận 10 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  Quận Bình Thạnh 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Quận Phú Nhuận 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Tại Quận 6 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Tại Quận 12 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Quận Bình Thạnh 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Quận Tân Phú 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Tại Quận 2 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Quận Phú Nhuận 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Quận Thủ Đức 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Tại Quận 1 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Tại Quận 1 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Quận Phú Nhuận 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Quận Thủ Đức 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA T110 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U40T Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U500 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U505-S2012 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U845T Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U925T Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA X505 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA Z830 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

TP.HCM đang vào mùa nắng , gió với những cơn mưa bất chợt ập xuống , khi chúng ta chưa chuẩn bị sẳng sàng để đối đầu với những cơn mưa ấy , vì vậy khi xảy ra trục trặc ngoài ý muốn về máy hay Pin laptop hãy đến với trung tâm chúng tôi để khắc phục những rắc rối trên và có hỗ trợ cho khách hàng .

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Miễn phí vệ sinh và sửa chữa cho sinh viên, học sinh

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
3
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 
Mới nhất Cũ nhất
Vô danh
Khách
Vô danh

Giá vỏ máy toshiba c640 là bao nhiêu vậy shop

Kỹ thuật tư vấn - Khương
Quản trị

Chào Bạn
Dịch vụ thay vỏ laptop toshiba c640 đang giảm giá 3-20%.Bạn có nhu tư vấn dịch vụ Bạn vui lòng liên hệ số hotline 18001236(Miễn phí) để được hỗ trợ chi tiết .
Xin Thông tin đến Bạn ạ!

An
Khách
An

Mình mún mua vỏ mặt B toshiba satelline c55t shop có bán ko

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ Laptop TOSHIBA sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ Laptop TOSHIBA được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Vỏ Laptop TOSHIBA thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Vỏ Laptop TOSHIBA được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !