Bảng Giá Vỏ Laptop TOSHIBA

Bảng Giá Vỏ Laptop Toshiba

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Vỏ Toshiba Chromebook CB30 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Chromebook CB35 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook RX3 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook RX3W 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook Satellite T752 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook Satellite T772 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook SS M52 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook SS MX 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook TB87 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook TB97 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook UX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook VX 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Equium U300 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Equium U400 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Mini NB525 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Mini NB550 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Mini NB555D 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Portege Z930 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Portege Z935 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Qosmio X870 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Qosmio X875 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite R850 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite R930 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 11 L15W 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 12 P20W 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 14 E45W 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 15 P50W 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 15 P55W 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius L55W 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Z830 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Z930 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra S4 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra S5 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra TE2000 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra W50-A 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40-A 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40-B 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40-C 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40T 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z50 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba L735 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba M780 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba P870 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Portege X30 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Qosmio X75 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba R700 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Radius 14 L40 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba S500 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite C640 1058U 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite C840 1034 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite C850 1005 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite P35W 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra X40 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba U925T 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba X505 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Toshiba Z830 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%