Bảng Giá Vỏ Laptop SONY

Bảng Giá Vỏ Laptop Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Vỏ Sony SVF142/ SVF143 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVF152/ SVF153 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compad 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z1S/ C6916 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z1S/ C6916 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z2A/ D6563 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z2A/ D6563 (xanh) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏộ Sony CW 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏộ Sony VPC-EH 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ C Sony Sony SVF152/ SVF153 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ C Sony SVE14A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ C Sony SVF142/ SVF143 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ C Sony SVF152/ SVF153 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ C Sony SVS13 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Full Sony SVE151 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit Multi-Flip 13/ SVF13N 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio PCG-Z505 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio PCG-Z600 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVD11 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVD13 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15N 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVJ20 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVL24 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP11 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP13 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS13 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT11 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT13 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT21 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVZ13 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio TT 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VGN-Z8 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VGN-Z9 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCZ1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCZ2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony VaioTX 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony FLIP SVF14N26SGB 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony S 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SGP-T111 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVD 11215CVB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVD 11225PXB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVF15 218CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVF15322SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVF15328SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVP 1321DCXS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVP 13223SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVS13 122CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony SVT13 134 CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo SVD 11225CY 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio E SVE111B11W 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio EB4KFX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit SVF14A16CXB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 13 SVP13213CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 13 SVP1321M2EB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio S VJS132X0511S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio S VJS132X0611S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Sony SVE 1513RCX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SV S151290X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVD 13219SC 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE17 12ACXB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE17 137CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE171C11L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF14 A16SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF14 N11CXB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15214CXW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15322SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15328SGB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15328SGW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP 13218PG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP11216SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP13213SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS 15135CN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS13123CVB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT14 113CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT14 124CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVZ 13116GGI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVZ 1311EGX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Tap 11 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPC Z21BGX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPC Z227GG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCEB2PGX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCF13QFX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCS111FM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCS137GX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCSC41FM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Z VJZ131X0111S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Z VJZ131X0211S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Sony VPC EA34FX I3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%