Bảng Giá Vỏ Laptop FUJITSU

Bảng Giá Vỏ Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Vỏ Fujitsu AH532 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH532GFX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH544 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH544G32 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH552 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH552 SL 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH552SL 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH562 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH564 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E544 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E554 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E556 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E736 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E743 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E753 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E754 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E755 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Lifebook U904 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu P702 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu P771 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu P772 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu PH530 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Q704 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S752 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S761 Vpro 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S762 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S781 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S904 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S935 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu T730 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu T900 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu T901 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu TH700 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U554 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U574 Ultrabook 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U745 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U745 Ultrabook 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U747 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U772 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu UH554 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Fujitsu UH574 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%