Bảng Giá Thay Vỏ Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop FUJITSU 1718 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1110 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1120 Tại Quận 8 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1220 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A530 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A531 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A532 Tại Quận 3 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A6220 Tại Quận 9 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A6230 Tại Quận 4 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH530 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH531 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH532 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH544 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH550 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH551 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH552 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH555 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH564 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH701 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO A3667G Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO L1310G Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Tại Quận 1 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Tại Quận 5 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU BH531 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Tại Quận 6 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Tại Quận 9 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E544 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E554 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E733 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E734 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E743 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E744 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E751 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E752 Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E753 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E754 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E755 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E780 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Quận Bình Thạnh 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU H730 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU L1010 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH520 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH522 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH530 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH531 Quận Phú Nhuận 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH532 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH700 Quận Bình Thạnh 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH701 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH772 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Quận Bình Thạnh 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Tại Quận 10 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Tại Quận 10 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Tại Quận 9 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Tại Quận 2 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Quận Phú Nhuận 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Quận Thủ Đức 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LL730 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU M1010 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU M7440 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU MH330 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU MH380 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU N3530 Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU N6410 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU NH532 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU NH751 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P3110 Tại Quận 10 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P701 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P702 Tại Quận 10 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P7120 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P770 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P772 Quận Bình Thạnh 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P8010 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH521 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH530 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH701 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH702 Quận Phú Nhuận 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q555 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q572 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q584 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q702 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q704 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S561 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S6420 Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S6421 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S710 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S751 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S752 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S761 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S762 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S792 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S904 Tại Quận 6 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S935 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SD50 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH530 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH561 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH572 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH760 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH761 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH762 Gía Rẻ 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH771 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH772 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH782 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Gía Rẻ 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T935 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T901 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T902 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T904 Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T935 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU U745 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU U772 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH554 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH572 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH574 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU V5505 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì, lắp đặt và các dịch vụ khác. Cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và thương hiệu uy tín. Các sản phẩm mới, hiện đại, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cùng với những chương trình giảm giá siêu hấp dẫn cho quý khách hàng sử dụng dịch vụ

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
4
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 
Mới nhất Cũ nhất
nguyen van cang
Khách
nguyen van cang

bo vo laptop fujitsu v700 gia bao nhieu

Kỹ thuật tư vấn - Khương
Quản trị

Chao anh Cang
Dịch vụ thay vỏ laptop Dell fujitsu v700 đang giảm giá 3-20% và chế độ bảo hành,bảo dưỡng lên đến 24 tháng.Anh Cang có nhu cầu tư vấn báo giá vui lòng liên hệ số hotline 18001236(Miễn phí) để được hỗ trợ.
Xin thông tin đến anh ạ!

Khanh
Khách
Khanh

Chào cửa hàng hàng.
Tôi muốn thay vỏ Laptop Fujitsu.
Cửa hàng có thể tư vấn giúp tôi được không.

3767a571b9555e0b0744.jpg
Fujitsu Lifebook AH53M.png
84d1d5c0c9e42eba77f5.jpg
Kỹ thuật tư vấn - Khương
Quản trị

Chào anh Khanh,
Trung tâm bảo hành One đang có vỏ những dòng máy mới nhất hiện nay của các hãng Macbook, Asus, Fujitsu, Dell..v.v…Để được tư vấn hỗ trợ anh vui lòng liên hệ Hotline: 18001236 giúp em nha
Thân ái!

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ Laptop FUJITSU sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ Laptop FUJITSU được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Vỏ Laptop FUJITSU thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Vỏ Laptop FUJITSU được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !