Bảng Giá Vỏ Laptop ASUS

Bảng Giá Vỏ Laptop Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Vỏ Asus 13 UX330UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus 13 UX331UN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus 14 X442UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus 14 X442UR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus 15 X542UR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus 3 UX390UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus A555L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus A556U 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus A556UR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus A580UR8250 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Asus FX753VE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Asus X44H 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus AsusPRO P2530UJ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus AsusPRO P2540UV 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus AsusPRO P5430UF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus B8230UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus B8430UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus B9440UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Book FLIP TP300 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Book T102HA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Book T200TA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus BX430UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus DELUXE UX490UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus F555LF-XX168D 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FH5900VQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FL5900UQ7500 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FL8000UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FL8000UQ8550 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14 TP410 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14 TP410UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 14 UX461UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP 15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP S UX370UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP TP200 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP UX360UAK 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FLIP UX560UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FonePad 7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FonePad 8 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FonePad Note 6 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FX63VD7700 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FX73VE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FX80GE8750 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus FX80GM8750 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus G771JW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus G800VI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus GAMING S7VM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus GAMING S7VS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus GL752VL 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus GL771JW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus GX501VI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus GX700VO 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus HERO GL503VM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus I LAMBORGHINI VX7SX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus K3V 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus K56C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus K56CM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus LINGHUAN 3 PRO 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus M GM501GS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus M580 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus MAX X451 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus MAX X541 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Memo Pad 10 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Memo Pad 7 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Memo Pad 8 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus N751JK 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus N752VX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Nexus 7 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus NOVAGO TP370QL 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus NP550 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus NX90JQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus P550LDV 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus P553UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus PADFONE X MINI 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 2 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 4 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 4S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus 5000 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pegasus X005 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus PRO 15 UX580GE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus PRO554UV7200 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus PRO554UV7500 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus PRO61SF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus PU401LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus PU551LD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus R752 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus R753 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Rog S7VS7700 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Rog S7ZC1600 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Rog S7ZC1700 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus S56CA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus S56CM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus T303UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus T304UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus TAICHI 31 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus TOUCH UX31A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus TP201 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus TP360CA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus TP550LD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book T100 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book T101HA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Pad 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus U5100UQ7200 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus UX530UX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus UX560UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus V587 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus V755 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Vivo Tab RT 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VIVOBook A411UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VivoTab Smart 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VM591 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VM592 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VX6 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VX7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus X751SA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus X756UX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus zenBook UX330UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ZEPHYRUS GX501VS 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Zoom ZX550 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ZX63VD 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ C Asus N56 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook C423NA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook C523NA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook Flip C100PA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ChromeBook Flip C101PA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus EasyNote MX52 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus EasyNote MX65 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus EasyNote MX66 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Eee PC T91MT 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Eee PC VX6 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Eee PC X101-H-CH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus EeeBook X205TA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Lamborghini VX5 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pro Essential PU551-JD-LD-JF-JH-LA-JA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Pro Essential PU554UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus R900-VM-VJ-VB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus RG53-VE-VD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Rog ZX53VD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Rog ZX63-VD-VM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus RX303-LAB-LNB-UA-UB-LB-LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus RX310UF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus RX410-UQ-UF-UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus RX430-UQ-UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus RX505ZA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus RX530-UX-UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus S530-UA-UN-UF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus S56-CB-CA-CM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus T3 CHI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus T90 CHI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Taichi 21 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book H102HA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus Transformer Book T300 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus V550-CB-CM-CA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus V551-LB-LN-LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus V555-UB-UF-UJ-UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook Flip TP550-UQ-LA-LAB-LD-LJ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook Flip TP561-UD-UN-UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook X85-VD-U-A-C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook X88V 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ZenBook X406UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ZenBook X407-UA-UB-UF-MA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus VivoBook E203-MA-MAH-NA-NAH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Asus ZenBook UX305-FA-CA-UA-LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%