Bảng Giá Vỏ Laptop ACER

Bảng Giá Vỏ Laptop Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Vỏ Acer A315 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer AN515 51 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 5 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VX 15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VX15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire Z1402 35NV 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer ASPRIE 7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer C910 54M1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook 15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook Tab 10 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer E1 572 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer E5 471 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer E5 572G 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer E5 573G 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer E5 575 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines E730G 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer F5 572G 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Ferrari 5000 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer G3 573 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Helios 300 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro 5 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro 5 AN515 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro 5 Spin 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro VN7 571G 579B 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer P648 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Predator GX 792 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Predator PH317 51 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer R5 471T 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer R7 572 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer S3 391 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer SF314 52 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP513 52N 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP515 51GN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Switch 10 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Switch 7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Switch ALPHA 12 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Switch SW512 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate P648 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Ultrabook S3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Ultrabook S7 391 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer V3 572 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer V5 573G 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer VX5 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V Nitro 17 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 9810 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 9820 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 9920 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire A717 71 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire A717 72 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire AN515 53 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire AN515-41 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E1 771 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E1 772 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E3 111 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E3 112 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E5 773 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E5 774 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire EC 470 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire EK 571 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire ES1 711 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire ES1 731 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire ES1 732 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire F5 572 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire F5 573 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire F5 771 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire K50 10 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire K50 20 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire M5 583 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire MM1 571 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One 753 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One 756 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One NAV50 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One P531 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One ZG5 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire R7 571 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire R7 572 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire S7 392 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire S7 393 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire SA5 271 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire SW7 272 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire SW713 51 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V3 771 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V3 772 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V5 573 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V5 591 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V7 581 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V7 582 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VN7 792 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VN7 793 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VX5 591 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook C810 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook C910 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook CP5 471 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook CP713 WN 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook R751 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines W4605 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines W4620 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines W4630 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Extensa 7630 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Extensa 900 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Ferrari One 200 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Ferrari One 201 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note 330 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note 973 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note 975 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light 382 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light 383 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light 384 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light P100 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Note Pro 950 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer One D255 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer One ZG5 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Power 1000 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Predator PH517 61 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Predator PT715 51 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP515 51 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP714 51 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Swift S40 10 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Swift SF713 51 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer Swift SF714 51 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate P259 G2 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate P648-G2 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate X30 51 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%