Bảng Giá Vỏ iPad

Bảng Giá Vỏ iPad Bảng Giá Vỏ iPad

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Vỏ iPad 1 32GB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 1 64GB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 2 3G 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 2 Wifi 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 3 3G 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 3 Wifi 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 4 3G 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 4 Wifi 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 5 3G (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 5 3G (gold) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 5 3G (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 5 Wifi (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 5 Wifi (gold) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 5 Wifi (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (đen) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (gold) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (trắng) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (đen) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (gold) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (trắng) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 3G (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 3G (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 Wifi (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 Wifi (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 3G (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 3G (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 Wifi (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 Wifi (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 3G (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 3G (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 wfi (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 Wifi (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 3G (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 3G (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 wfi (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 Wifi (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1701 Wifi (bạc) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1701 Wifi (đen) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1701 Wifi (gold) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1701 Wifi (hồng) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1709 3G (đen) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1709 3G (gold) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1709 3G (hồng) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5″/ A1709 3G (trắng) 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9″/ A1584/ A1670 3G (bạc) 1,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9″/ A1584/ A1670 3G (đen) 1,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9″/ A1584/ A1670 3G (gold) 1,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9″/ A1652/ A1671 3G (bạc) 1,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9″/ A1652/ A1671 3G (đen) 1,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9″/ A1652/ A1671 3G (gold) 1,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9″/ A1652/ A1671 3G (hồng) 1,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1673 Wifi (bạc) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1673 Wifi (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1673 Wifi (gold) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1673 Wifi (hồng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1674/ A1675 3G (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1674/ A1675 3G (gold) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1674/ A1675 3G (hồng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7″/ A1674/ A1675 3G (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 4 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad 9.7 2018 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Air 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad New 2017 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5 Inch 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9 Inch 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7 Inch 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%