Bảng Giá Sạc Laptop SAMSUNG

Bảng Giá Sạc Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Sạc Samsung Galaxy E7 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Nexus 2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 3 NP300E5M 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 300E4E 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 300E5A 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 300E7A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 310E5C 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 350E5C 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 350E7C 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 350E7X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 350U2A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 350U2B 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 350U2Y 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 350V5C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 370R5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc SamSung 3V T116 90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 400B5B 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 450R4E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 450R5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 470R5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 5 NP500R3M 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 510R5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 530U3B 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 530U3C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 530U4B 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 530U4C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 530U4E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 540U4E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 550P5C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 550P7C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 670Z5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 7 NP740U3E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 700G7A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 700G7C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z3A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z5A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z5C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z7C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 730U3E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 740U3E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 870Z5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 880Z5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 9 Always 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 9 NP900X5N 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 9 NP940X3G 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 9 Pen 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 9 Pro 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 9 SPIN NP940X3L 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 900X1B 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 900X3A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 900X3F 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 900X4C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 900X4D 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 900X5L 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 905S3G 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 915S3G 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 930X2K 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 940X3G 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung Note Edge 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E4X 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E4Z 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E4Z i3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E5Z 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP300V4Z 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP350U2Y i3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP500R5L 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP600B4C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP600B5BH 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP700G7A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP700G7C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP700Z3A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP800G5H 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP900X4C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP900X5N 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP930X2K 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP930X5J 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP930X5JI 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP940X3M 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP940X5JI 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP940X5M 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung NP940Z5L 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung Q330 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung Q530 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung Q70 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung QX310 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung QX410 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung QX411 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung QX412 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung QX510 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R18 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R25 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R25PLUS 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R408 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R418 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R425 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R428 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R439 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R439 i5 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R440 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R455 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R463 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R469 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R480 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R505 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R509 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R517 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R519 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R520 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R522 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R523 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R525 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R528 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R530 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R538 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R540 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R55 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R560 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R578 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R58 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R580 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R590 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R60 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R610 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R620 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R70 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R700 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R710 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R717 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R719 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R720 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R728 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R730 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung R780 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC418 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC508 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC510 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC512 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC520 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC528 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC530 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC710 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC720 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC728 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RC730 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RF410 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RF510 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RF511 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RF710 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RF711 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RF712 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV408 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV410 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV415 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV418 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV508 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV509 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV510 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV511 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV513 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV515 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV518 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV520 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV709 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV711 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV718 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung RV720 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung SA31 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung SF310 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung SF311 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung SF410 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung SF411 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung SF511 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung W2018 Eliacim 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung W2018 Zunbo 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X118 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X120 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X125 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X22 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X360 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X418 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X420 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X520 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung X65 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung XE303C12 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 2.1A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 3.16A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 3.33A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Samsung 4.74A Kim 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%