Bảng Giá Sạc Laptop LENOVO

Bảng Giá Sạc Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop Lenovo 20KH002RUS 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 2470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 2575 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 310U 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 510 – 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 520 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 7560 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 7757 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B40-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B41-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B4400 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B460 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B490 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B50-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B590 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B71-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E31-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E40-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E41-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E50-70 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E51-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Edge 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 2 15 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 2 Pro 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 3-11 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 5-1470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 6 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G40 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G475 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G500S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G5070 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G5070-3771 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G570 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G580 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G770 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo helix 1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 15ABR 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 300S-14ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 305-14IBD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 310-15ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 320 Touch-15IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 320S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 500S-14ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 510-15IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 700-17ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 710S PLUS Touch-13IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 720 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad G410 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad G480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad G770 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad P500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad P500 Touch 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad S410P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad S500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad S510P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U300S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U310 Touch 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U330P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U410 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U430 Touch 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U510 L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U530 Touch 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y400 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y410P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y510P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y580 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y700 Touch-15ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y700-17ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y900-17ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y910-17ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 2 13 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 510-15 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 720-15IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 910-13IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 920 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z370 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z380 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z500 Touch 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z710 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPadG780 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ideapaf G50 – 80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion R720 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y530 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y7000 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y720-15IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y920-17IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Lenovo Yoga 700-14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo M30 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo S400 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo S410P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T430S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T440P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T450S 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad 13 G2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad 13 Gen 2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad E560 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad E570C 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad E580 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E130 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E220S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E330 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E420S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Edge E49 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E530C 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E560 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E570 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E580 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE450 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE450C 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE460 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE550C 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L380 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L380 Yoga 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L420 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L440 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L450 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L460 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L520 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L530 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L540 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L560 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L580 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P40 Yoga 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P50S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P51 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P70 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P71 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S430 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S431 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S440 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S531 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S540 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T420 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T420S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T430I 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T430SI 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T430U 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T431S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad t440 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T440P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T450S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T460P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T460S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T470 FHD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T470S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T480S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T520I 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T530I 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T540P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T550 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T560 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T570 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W520 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W530 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W540 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W541 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W550S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X121E 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X220I 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X230 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X250 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X260 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X280 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 12 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 15 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 260 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 370 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E420 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E440 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E531 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E540 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadX270 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U160 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U300S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U31 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U310Touch 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U410 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U41-70 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U460 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U620 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Ultrabook X1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V330 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V410 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V460 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V480C 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo W510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo W530 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X1 Yoga 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X201 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X220 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X230t 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Xiao Xinrui 7000 Intel 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo XiaoXIN 5000 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y40 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y400 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y40-70 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y50 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y5070 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y530 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y550P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y570 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y7070 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y740 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 13 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 15-500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 2 11 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 2 Pro 13.3 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 2-13 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 3 14-500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 3-14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-14 500-14ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15 seria 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15IBD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15IHW 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 510-14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 510-14ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 520-14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 700-14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga Pro 3 1370 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z400 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z4070 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z410 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z5070 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z560 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z570 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 2A USB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 3.25 Kim 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 3.25A Vuông kim 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 3.42A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.5A đạn 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.5A Kim lớn 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.5A Vuông kim 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.74A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 3 20V – 2A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%