Bảng Giá Ram Laptop SONY

Bảng Giá Ram Laptop Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ram Sony Flip SVF14N26SGB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVD 11215CVB 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVD 11225PXB 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVF15 215CDW 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVF15 218CX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVF15322SG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVF15328SG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVP 1321DCXS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVP 13223SG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVS13 122CX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony SVT13 134 CX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo SVD 11225CY 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio E SVE111B11W 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio EB4KFX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N13CX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N17PX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14A SVF 14N22SG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15A SVF 15N27SA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532JCG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532LSG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 13N190X 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15A190X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15A1DPX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15N190X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF14A16CXB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CM 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CW 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 13 SVP 1322FPG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 13 SVP13213CX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 13 SVP1321M2EB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO13 SVP 13212SF 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO13 SVP 1321XPN 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio S VJS132X0511S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio S VJS132X0611S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Sony SVE 1513RCX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SV S151290X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVD13211SGW 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVD13212SHB 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513KCX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513KCXS 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513MCXS 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513MPX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 17137CX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1713DCX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE11 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE13 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE14 A35CXH 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE141D11L 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE141R11W 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 12JCX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 13 KCX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 13 MCX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 137CX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15127CVW 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15137CXS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE151A11W 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 127CX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 12ACX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 12ACXB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 137CX 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE171C11L 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 1521ECXW 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15322SGW 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15323CXW 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15328SG 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15A190X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 21DSG 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 21QSG 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 21SG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 325CXB 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 A15SG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 A16SG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 N11CXB 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15214CXW 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15322SG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15328SGB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15328SGW 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVP 13218PG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVP11216SG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVP13213SG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS 1512MPX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS 15135CH 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS 15135CN 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS13123CVB 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT 1412ACX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT 141C11W 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT 15114CX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT13 135CX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT13 1390X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT14 113CX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT14 124CX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVZ 13116GGI 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVZ 1311EGX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z216GX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z217GG 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z21BGX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z227GG 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCEB2PGX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCF13QFX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCS111FM 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCS137GX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCSC41FM 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Z VJZ131X0111S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony Vaio Z VJZ131X0211S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Sony VPC EA34FX I3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%