Bảng Giá Ram Laptop LG

Bảng Giá Ram Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ram 4G/8G/16G LG 11T740-GH30K 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 11T740-GH50K 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-G.AT5SA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-G.AT7WA 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-GH5BK 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-GT30K 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-GT3HK 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13ZD940 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 14U530 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Aurora Xnote S430 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Aurora Xnote S530 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG E500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX50K 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX5GK 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX5SK 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX70K 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG KX50K 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG P220 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG P300 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG UT50K 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Xnote N450 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Xnote Z450 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%