Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop DELL

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ram Dell 15R 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 13 R2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 13 R3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 15 R2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 15 R3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 15R4 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 17 R2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 17 R4 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 17R5 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Alienware 18 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Chromebook 7310 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell G7 7588 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5447 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5378 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5370 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 10Z 1120 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 11 3148 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 11 3168 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13 5368 2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13 5370 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13 7370 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13Z 5323 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 5468 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 7437 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 7460 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 Gaming 7466 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 N3437 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7569 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7570 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7572 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7579 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 Gaming 5576 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 Gaming 5577 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 N7566 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 5765 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 5767 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 5770 0357 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 7773 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 7779 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17R 5720 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17R SE 7720 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3000 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3467 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3476 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3567 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3576 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3878 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5000 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5551 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5552 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5555 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5557 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5558 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5559 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5567 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5570 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5720 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5748 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5749 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5755 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5758 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5759 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5767 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5770 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7573 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7577 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7577A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7737 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7746 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron I5577 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron M521R 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron M531R 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron M731R 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5447 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5521 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5537 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5559 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Inspiron T3158 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 13 7380 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 14 E5450 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 3480 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 3490 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 3570 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 35803588 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5404 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5414 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5450 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 54805488 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5490 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5570 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5580 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5590 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7389 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7390 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7404 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7414 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7470 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7490 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude E5590 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude E6540 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7290 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7359 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7440 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7480 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Precision 3510 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Precision 3520 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Precision 5510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Precision 5520 UHD 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Precision 7520 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Precision 7710 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Precision M7710 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Studio 1747 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Studio1569 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 14 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 14 5468 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 15 5568 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 15 7570 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 3568 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 3578 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 5370 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 5568 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro 7570 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro N5370A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro V3568 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro V5468A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro V5470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell Vostro V5568 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 11 4020Y 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 11 i5 4210Y 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 12 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 12 9Q33 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 13 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 13 9370 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 13 L321X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 13T 9365 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 14 1864SLV 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 15 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 15 FYK3F1 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 15 L521X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 9343 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS 9360 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS DUO 12 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS DUO 13 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS L501X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS L502 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ram Dell XPS13 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%