Bảng Giá Thay Pin Máy Tính Bảng Lenovo

Bảng Giá Pin Tablet Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Pin Essential Lenovo G60 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin IBM Lenovo ThinkPad 13 E30 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin IBM ThinkPad W700 W700 W701 W701ds 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 100-14IBY 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15IBD/ 500-14ISK/ 500-14ISK/ V4400 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15IBR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15IBY 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15LBY/ 500-15ACZ/ Z41/ Z51/ Z51-70 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 100S-11IBR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 100S-11IBY 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 120S-11IAP 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 120S-14IAP 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 310-15ABR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 310T-15ISK 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 310U 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin LENOVO 503LV 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 710-14ISK/ 710-15ISK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo 710S-13ISK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A1/ A1-07/ L10C1P22 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A1000/ A3000/ A5000/ L12D1P31 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A200/ BL157 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A3000 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A336/ A610/ BL159 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A3500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A366/ A366t/ BL190 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A390/ BL184 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A5 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A5500/ S8-50/ L13D1P32 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A6000 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A600e/ A630/ BL206 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A628T 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A6600 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A700 TURBO 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A7010a48/ K4 Note/ BL256 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A7700 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A789/ S560/ P800/ BL169 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A8/ A806/ A808t/ BL229 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin LENOVO A816 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A850 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A850+ 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo A936/ A938/ BL240 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 2 8 inch 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 320 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 4 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 5 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 510 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 520 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 720 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Moto G5 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Moto G5 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Moto Tab 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo N100/ N200/ C200series (6Cell) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo N22 N22-20 N42-20 CHROMEBOOK L15M3PB1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P629/ A335/ A339/ BL134 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P70 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P70/ P1M/ A5000/ BL234 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P700i 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P770 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P780 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo P90 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo PB2-670M / Phab 2 Plus PB2-670M/ L16D1P32 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Phab 2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Phab 2 Plus 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Phab PB1-750M/ PB1-770M/ L15D1P32 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Phab Plus 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Phab Plus PB1-770N/ L14D1P31 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo RocStar 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30/ L14D2P31 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A7-30 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A7-30/ A7-50/ A3500/ S5000/ L13D1P31 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A8 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 3 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 3 7 Inch Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 3 8 Inch Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 10 Inch 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 10 Inch Plus 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 8 Inch 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 8 Inch Plus 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 7 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab A7-50 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Tab S8 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo TB2-X30F 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo TB3-X70N 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo TB-7304X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X200/ X201 (6cell) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X200/ X201 (8cell) MÀN HÌNH XOAY 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X220 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X230 (6CELL) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X230 (6CELL) MÀN HÌNH XOAY 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X300/ X301 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X40 series (8cell) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X60/ X61 series (4cell) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo X60/ X61 series (8cell) – MÀN HÌNH XOAY 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo XIAO XINRUI 7000 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo XIAOXIN 5000 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Xiaoxin TB 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y300 F31A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y40 70 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y40 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y400 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y400/ Y410 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y40-70 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y410 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y430 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y450/ Y550 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y50 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y5070 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y50-70 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y560 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Y7070 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 13 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L / L14C3K31 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 11 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 13 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 830F 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 PRO 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 PRO 13/ Y50-70AS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 series 11 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 series 13 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 (14 INCH) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 14 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 8 YT3-850M 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 PRO 1370 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 series 11 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 series 14 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500 14ISK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500 15 INCH 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500 15 SERIA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 510 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 510 14 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 510 14ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 520 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 520 14ISK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 700 (14 INCH) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 700 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 900 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga A12 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga A12 YB-Q501F 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga B8000 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Pro 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Pro YT3-X90L 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 2/ YT3-830L/ L14C2K31 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 850F 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Plus 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 Z8550 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90F 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90L 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro Z8550 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X/ L15D1P31 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 8/ B6000/ L13C2E31 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga YT3-850M 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%