Bảng Giá Pin Laptop FUJITSU

Bảng Giá Pin Laptop Fujitsu Bảng Giá Pin Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Pin Fujitsu AH532 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH532GFX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH544 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH544G32 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH552 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH552 SL 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH552SL 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH562 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu AH564 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E544 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E554 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E556 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E736 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E743 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E753 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E754 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu E755 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu Lifebook U904 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu P702 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu P771 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu P772 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu PH530 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu Q704 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu S752 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu S761 VPRO 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu S762 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu S781 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu S904 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu S935 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu T730 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu T900 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu T901 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu TH700 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu U554 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu U574 Ultrabook 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu U745 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu U745 Ultrabook 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu U747 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu U772 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu UH554 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Fujitsu UH574 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%