Bảng Giá Pin Điện Thoại Nokia

Bảng Giá Pin Điện Thoại Nokia Bảng Giá Pin Điện Thoại Nokia

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Pin Lumia 640XL 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 1020/ BV-5XV 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 1320/ BV-4BWA 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 1520/ BV-4BW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 2.1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 2520 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 3.1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 3/ HE319 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 430 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 430/ 532/ BN-06 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 435 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 435/ 520/ 525/ BV-5J/ 530 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 5 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 5/ HE336 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 532 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 535/ 540/ N830/ BL-L4A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 6 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 6 2017/ HE335 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 6.1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 6.1 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 6/ HE316 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 610 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 610/ PB-3L 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 630/ 635/ BL-5H 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 636 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 638 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 640/ BV-T5C 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 640XL/ BV-T4V 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 7 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 7 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 720/ N625/ 4GWA 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 730/ BV-T5A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 8 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin NOKIA 8 SIROCCO 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 8/ HE328 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 820/ BP-5T 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 8800 Arte 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 8800 Carbon 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 8800 Siroco 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 9 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 920/ 4GW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia 925/ BL-4YW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Asha 225/ BL-4UL 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia HE338 / Nokia 2 / TA-1029 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 1020 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 1320 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 1520 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 550/ BL-T5A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 620/ 1350/ BP-5H 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 650/ BV-T3G 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 720 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 730 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 810 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 810/ 822/ BP-4W 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 820 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 830 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 830/ BV-L4A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 928/ BV-4NW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 930 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 930/ BV-5QW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950/ BV-T5E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950XL 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia 950XL/ BV-T4D 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia Icon 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia N8 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia N9 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia Lumia N952 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia N800/ N9/ BV-5JW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia N900/ BP-6EW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X/ BN-01 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X2/ BV-5S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X5 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X6 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia X7 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia XL 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Nokia XL/ BN-02 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%