Bảng Giá Pin Điện Thoại Huawei

Bảng Giá Pin Điện Thoại Huawei Bảng Giá Pin Điện Thoại Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số diđộng bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Pin Huawei 2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 3X Pro 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 4 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 4A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 5X 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 6 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 6A 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 7 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 7C Pro 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 8 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 8 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 8E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 9 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei 9 Lite 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei A199 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Acsend G6 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Ascend P6 S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Ascend P6/ P7 mini/ G6 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Bee 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Enjoy 7S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Enjoy 8 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Enjoy 8E 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G Play Mini 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G600 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G7 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G7 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G7 Plus/Y6 II/CAM-L21/HB396481EBC 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G7/ HB3748B8EBC, 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G7300 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G8 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei G9 Lite 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei GO5 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei GR5 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei GR5 2017 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei GR5 Mini 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei GT3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei GX1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Hol U19 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Holly 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Holly 3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor 3X Pro 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor 6 Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor 6/ H60-L01/ L02/ L11 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor 6/ X3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor 8 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor 9 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor Pad 2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor T1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor V8/ HB376787ECW 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor V9/ HB376994ecw 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor X1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Honor X2 ELite 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Huawei Y7 Prime/ Honor 7/ G628/ G620 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Ideos S7 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei M2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Mate 7 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Mate 8 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Mate 9 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Mate 9 Pro 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Mate S CRR 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Mate SE 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Matte 7 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Matte 8 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nexus 6P 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Note 6 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Note 7 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Note 8 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova 2 Lite 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova 2i 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova 2i/ HB356687ECW 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova 3 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova 3e 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova Lite 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Nova Plus 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P Smart 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P1 XL 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P20 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P20 Lite 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P20 Plus 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P20 Pro 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P6 S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P7 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P7 Mini 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P8 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P8 Lite 2017 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P8 Max 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P9 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P9 Lite 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P9 Lite 2017 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P9 Lite Mini 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P9 Plus 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei P9/ HB366481ECW 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Plus 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Porsche 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei T1-701U/S8-701 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei V8 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei View 10 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei W 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei XT2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y3 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y3 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y31 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y36 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y450 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y5 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y5 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y5 II 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y5 Prime 2017 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y5 Prime 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y541 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y6 2017 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y6 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y6 II 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y6 II Compact 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y6 Prime 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y6 Pro 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y611 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y625 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y7 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y7 Prime 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y7 Pro 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Y9 2018 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Huawei Ascend Mate MT1-U06 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%