Bảng Giá Pin Điện Thoại Asus

Bảng Giá Pin Điện Thoại Asus Bảng Giá Pin Điện Thoại Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Pin Asus ZenFone 2 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 5.0″/ ZE500CL/ C11P1423 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 5.5″/ ZE550ML/ ZE551ML/ C11P1424 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 Go / X00BD / ZB500KG/ B11P1602 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 2 Laser 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0″/ C11P1428 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3 Deluxe 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3 Deluxe/ C11P1603 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3 Max 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL/ C11P1611 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ ZC520TL/ C11P1609 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3 Ultra 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 3/ ZE520KL / C11P1601 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL/ C11P1614 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 4 Max 2018 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 4 Max Pro 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID/ C11P1612 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 4 Selfie 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 4.5/ C11P1403 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 4/A400/ T00L/ C11P1404 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 5 2018 6.2″/ ZE620KL/ X00QD 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 5 Lite 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 5/ A500/ A502/ C11P1324 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone 5Q ZC600KL 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone 6/ C11P1325 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone AR V570KL 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Ares 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone C/ B11P1421 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Go 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Go 4.5″/ ZB452KG/ X014D/ ZB450KL/ X009DA/ B11P1428 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Go Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D/ B11P1510 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Go/ ZB500KL/ ZB552KL/ ZC500TG/ X007D/ B11P1506 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Laser 3 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Live 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max M1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max Plus 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max Plus M1 2018 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Max Pro M1 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL/ C11P1508 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Selfie 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone V 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone V Live 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus ZenFone Zoom S 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Pin Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS/ C11P1507 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%