Bảng Giá Ổ Đĩa DVD Laptop FUJITSU

Bảng Giá Ổ DVD Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Fujitsu AH532 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH532GFX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH544 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH544G32 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH552 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH552 SL 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH552SL 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH562 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu AH564 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E544 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E554 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E556 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E736 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E743 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E753 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E754 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu E755 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Lifebook U904 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu P702 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu P771 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu P772 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu PH530 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu Q704 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S752 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S761 VPRO 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S762 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S781 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S904 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu S935 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu T730 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu T900 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu T901 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu TH700 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U554 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U574 Ultrabook 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U745 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U745 Ultrabook 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U747 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu U772 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu UH554 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Fujitsu UH574 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%