Bảng Giá Thay Ổ Đĩa DVD Laptop DELL

Bảng Giá Ổ DVD Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Dell 15R 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 13 R2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 13 R3 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 14 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 15 R2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 15 R3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 15R4 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17 R2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17 R3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17 R4 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 17R5 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Alienware 18 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Chromebook 7310 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell G7 7588 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 5447 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5378 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 5370 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 10Z 1120 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 11 3148 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 11 3168 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 11 3169 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 5368 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 5370 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 7370 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 7373 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13 7378 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 13Z 5323 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3459 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3462 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3465 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3467 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 3468 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 5443 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 5468 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 7437 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 7460 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 7466 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 14 N3437 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3537 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3552 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3555 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3559 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 3565 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5570 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5576 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5577 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 5579 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7000 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7537 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7560 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7569 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7570 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7572 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 7579 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 15 N7566 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17 5765 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17 5767 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17 7779 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17-7773-0043 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17R 5720 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 17R 7720 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7573 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7577 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7577A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7737 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron 7746 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron M521R 5525 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron M531R 5535 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron M731R 5735 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3437 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3443 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3543 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N3567C 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5447 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5448A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5521 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron N5537 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Inspiron T3158 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 13 7380 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 14 E5450 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 7414 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 7470 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude 7490 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude E7359 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude E7440 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Latitude E7480 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 3510 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 3520 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 5510 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 5520 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 5520 UHD 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7510 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7520 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7710 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision 7720 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision M7510 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Precision M7710 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Studio 1747 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Studio1569 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14 3449 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14 3468 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 14 5468 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 15 3568 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 15 5568 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 15 7570 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 3559 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 3578 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 5370 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 5471 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro 5480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro N5370A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V3568 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V5468A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V5470 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell Vostro V5568 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 11 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 11 4020Y 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 12 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 12 9Q33 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9333 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9360-1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9360-8TH 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 9365 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 13 L321X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 14 1864SLV 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 15 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 15-70082495 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 15-FYK3F1 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 9343 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS 9360 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS DUO 12 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS DUO 13 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L321X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L401X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L412Z 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L421X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L501X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS L502 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Dell XPS13 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%