Bảng Giá Ổ Đĩa DVD Laptop AXIOO

Bảng Giá Ổ DVD Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Axioo Aerobook 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo CNW 5522 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo CNW 5623 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo CNW 5645 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 3225 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 5323 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 5443 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 5445 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7043 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7047 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7087 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNM 7247 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo HNW 7287 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo MKU P323 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo Neon RNO 5525 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Axioo Neon W246HU 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%