Bảng Giá Ổ Đĩa DVD Laptop ASUS

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ DVD Asus 13 UX330UA 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus 13 UX331UN 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus 14 X405 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus 14 X442UQ 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus 14 X442UR 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus 15 X542UR 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus 3 UX390UA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus A555L 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus A556U 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus A556UR 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus A580UR8250 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus FX753VE 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus X44H 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus Pro P2530UJ 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus Pro P2540UV 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Asus Pro P5430UF 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus B8230UA 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus B8430UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus B9440UA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus BOOK Flip TP300 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus BOOK T102HA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus book T200TA 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus BX430UA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus DELUXE UX490UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus F555 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus F555LF-XX168D 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FH5900VQ 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FL5900UQ7500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FL8000UQ 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FL8000UQ8550 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip 14 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip 14 UX461UA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip 15 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip S UX370UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip TP200 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip UX360UAK 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Flip UX560UA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX73VE 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX80GE8750 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus FX80GM8750 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus G75VX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus G771JW 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus G800VI 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S5VY 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S7AM 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S7VM 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Gaming S7VS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus GL771JW 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus GX501VI 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus GX700VO 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus HERO GL503VM 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus I LAMBORGHINI VX7SX 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus K56C 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus K56CM 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus LINGHUAN 3 Pro 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus M GM501GS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus M580 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus MAX X451 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus MAX X541 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus N750JK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus N751JK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus N752VX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus NOVAGO TP370QL 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus NP550 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus NX90JQ 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus P2540UV7200 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus P2540UV7500 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus P302LA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus P5430UF 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus P550L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus P550LDV 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus P553UA 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro 15 UX580GE 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro 17 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro N81 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro N82 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro NX580 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro NX90 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro P5430UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro P5430UF 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro UX501VW 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro UX550VE 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro554UB8550 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro554UV7200 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro554UV7500 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Pro61SF 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus PU401LA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus PU551LD 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Q325UA 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Q400A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Q550 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus R541 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus R752 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus R753 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Rog S7ZC1600 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Rog S7ZC1700 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S14 S406 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S14 S410 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S15 S510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S15 S510UN 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S15 S510UQ 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S551LV 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S56CA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus S56CM 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus T303UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus T304UA 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Taichi 31 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Touch UX31A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus TP201 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus TP360CA 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus TP550LD 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Transformer Book T101HA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus TX201LA 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U32U 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U33JC 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U35JC 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U4000UQ7200 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U4100UQ7200 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U43F 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U44SG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U47VC 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U5000UX6500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U50F 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus U5100UQ7200 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX31LA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX32A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX32VD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX51VZ 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX52VS 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX530UX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus UX560UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus V556 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus V587 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus V755 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Vivobook A411UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus VM590 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus VM591 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus VM592 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus VX50 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus VX6 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus VX7 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus X102BA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus X705LN 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus X751SA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus X756UX 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Zenbook UX330UA 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus Zephyrus GX501VS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX50VW 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX53VW 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX60VM6700 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ DVD Asus ZX63VD 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%