Bảng Giá Ổ Cứng HDD – SSD Macbook Air

Bảng Giá HDD/SSD Macbook Air Bảng Giá HDD/SSD Macbook Air

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
SSD MACBOOK AIR MD711 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1045 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1078 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1185 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1280 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1281 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1045 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1078 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1175 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1181 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1185 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1189 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1237 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1245 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1278 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1280 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1281 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1286 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1304 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1321 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1322 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1369 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1370 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1375 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1382 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1398 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1406 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1425 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1465 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1466 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1502 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1534 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MB003 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MB543 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MB940 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC233 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC234 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC503 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC504 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC505 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC506 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC965 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC966 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC968 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC969 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD223 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD224 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD231 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD232 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD711 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD712 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD760 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD761 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD771 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MG2Z 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MJVM2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MMGF2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MNQ32 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MNQ42 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MQD32 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MQD42 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%