Bảng Giá Ổ Cứng HDD – SSD Laptop SONY

Bảng Giá SSD Laptop Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Flip SVF14N26SGB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVD 11215CVB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVD 11225PXB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVF15322SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVF15328SG 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVP 1321DCXS 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVP 13223SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVS13 122CX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony SVT13 134 CX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Duo SVD 11225CY 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio E SVE111B11W 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio EB4KFX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N13CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N17PX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A13SH 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Fit SVF14A16CXB 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio PRO13 SVP 13212SF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio PRO13 SVP 1321XPN 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio S VJS132X0511S 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio S VJS132X0611S 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Sony SVE 1513RCX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SV S151290X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVD13211SGW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVD13212SHB 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVE17 12ACXB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVE17 137CX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVE171C11L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVF 15A190X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVF14 A16SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVF14 N11CXB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVF15328SGW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVP 13218PG 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVP11216SG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVP13213SG 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVS 13112CXS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVS 15135CN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVS13123CVB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVT14 113CX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVT14 124CX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVZ 13116GGI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio SVZ 1311EGX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio VPCEB2PGX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio VPCF13QFX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio VPCS111FM 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio VPCS137GX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio VPCSC41FM 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Z VJZ131X0111S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony Vaio Z VJZ131X0211S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Sony VPC EA34FX I3 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%