Bảng Giá Ổ Cứng HDD – SSD Laptop SAMSUNG

Bảng Giá SSD Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 300E5Z 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 200A5B 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 3 NP300E5M 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 300E4E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 300E5A 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 300E7A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 310E5C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 350E5C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 350E7C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 350E7X 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 350U2A 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 350U2B 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 350U2Y 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 350V5C 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 370R5E 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 400B5B 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 450R4E 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 450R5E 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 470R5E 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 5 NP500R3M 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 510R5E 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 530U3B 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 530U3C 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 530U4B 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 530U4C 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 530U4E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 540U4E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 550P5C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 550P7C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 670Z5E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 7 NP740U3E 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 700G7A 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 700G7C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 700Z3A 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 700Z5A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 700Z5C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 700Z7C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 730U3E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 740U3E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 870Z5E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 880Z5E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 9 ALWAYS 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 9 NP900X5N 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 9 NP940X3G 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 9 PEN 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 9 PRO 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 9 SPIN NP940X3L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 900X1B 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 900X3A 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 900X3F 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 900X4C 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 900X4D 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 900X5L 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 905S3G 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 915S3G 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 930X2K 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung 940X3G 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung DP710A4M 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung N210 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP300E4X 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP300E4Z 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP300E4Z i3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP300E5Z 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP300V4Z 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP350U2Y i3 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP500R5L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP600B4C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP600B5BH 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP700G7A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP700G7C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP700Z3A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP800G5H 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP900X4C 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP900X5N 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP930X2K 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP930X5J 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP930X5JI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP940X3M 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP940X5JI 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP940X5M 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung NP940Z5L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung Q330 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung Q530 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung Q70 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung Q700 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung QX310 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung QX410 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung QX411 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung QX412 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung QX510 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R18 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R25 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R25PLUS 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R40 PLUS 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R522 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R523 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R525 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R528 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R530 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R538 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R540 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R55 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R560 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R578 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R58 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R580 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R590 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R60 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R610 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R620 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R70 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R700 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R710 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R717 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R719 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R720 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R728 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R730 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung R780 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RC728 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RC730 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RF410 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RF510 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RF511 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RF710 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RF711 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RF712 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RV718 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung RV720 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung SA31 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung SF310 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung SF311 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung SF410 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung SF411 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung SF511 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X118 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X120 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X125 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X22 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X360 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X418 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X420 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X520 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung X65 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Samsung XE303C12 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%