Bảng Giá Ổ Cứng HDD – SSD Laptop MSI

Bảng Giá SSD Laptop MSI

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR400 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR42 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR420 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR43 6M 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR460 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR600 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR61 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR62 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR640 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR70 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR700-012US 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CR72 6M 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX420 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX480 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX61 2QC 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX61-2PF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX61-2PF – 1434 XVN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX61-2QF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX62 2QD 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX62 6QD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX62 6QL 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX62 7QL 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX626QD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX627QL 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX70 2OD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX700-020US 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX700-053US 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX70-2PF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX72 6QD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX72 6QL 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI CX72 7QL 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI E7235-295US 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI EX460-037XVN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI EX460X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI EX460X-003VN 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI EX465 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI FX400 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI FX400-069XVN 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI FX400-1481 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI FX600MX-0113 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE40 2PC 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE60 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE60 2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE60 Apache 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE600 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE60-2PC Apache 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE60-2PL Apache 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE60-2QD Apache 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE603 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE62 2QC 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE70 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE72MVR 7RG 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE72VR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE72VR 6RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE72VR 7RF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE73 8RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE73VR 7RE 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GE73VR 7RF 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GF62VR 7RF 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GF72VR 7RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL62MVR 7REX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL62MVR 7RFX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL62VR 7RFX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL63 8RC 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL63 8RD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL638RC 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL72M 7RDX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL72M 7REX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL72VR 7RFX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GL73 8RC 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GP60 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GP72VR 6RF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GP72VR 7RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GP72VR 7RFX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GP73 8RD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GS70 6QD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GS70 6QE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GS70 STEALTH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GS72 6QE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GS73 7RE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GS73VR 7RF 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GS73VR 7RG 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT60 2PC 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT60 2PE 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT60 2QD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT60 2QE 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT62VR 7RE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT640 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT640-1656 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT70 2QD 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT70 DOMINATOR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT70 DRAGON 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT72 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT73VR 7RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT75 8RF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT75 8RG TITAN 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT75 TITAN 8RG 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT75VR 7RE 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT75VR 7RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT80-2QD 237 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT80S 6QD 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT83 8RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT83VR 6RE 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT83VR 6RF 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT83VR 7RE 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GT83VR 7RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GV62 7RD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GV62 7RE 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GV62VR 7RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GV72 7RD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GV72 7RE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GV72VR 7RF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GX60 Destroyer 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GX620 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GX630 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GX633 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GX680 FHD 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI GX740 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI MS 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI PE706QE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI PE72 7RD 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI PE72 7RE 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI PL60 7RD 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI PL62 7RC 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI PL62 7RD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI U140 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WE62 7RJX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WE72 7RJ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WE72 7RJX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WS60 7RJ2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WS63 7RK 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WS63 7RK1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WS63VR 7RL 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WT72 6QM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WT72 6QN 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WT73VR 7RM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WT73VR 7RM1 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI WT73VR 7RM2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI X340 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G MSI X400 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%