Bảng Giá Ổ Cứng HDD – SSD Laptop LG

Bảng Giá SSD Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 11T740-GH30K 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 11T740-GH50K 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 13Z940-G.AT5SA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 13Z940-G.AT7WA 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 13Z940-GH5BK 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 13Z940-GT30K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 13Z940-GT3HK 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 13ZD940 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG 14U530 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG Aurora Xnote S430 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG Aurora Xnote S530 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG E500 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG GX50K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG GX5GK 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG GX5SK 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG GX70K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG KX50K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG P220 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG P300 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG UT50K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG Xnote N450 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G LG Xnote Z450 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%