Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop DELL

Bảng Giá SSD Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell 15R 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 13 R2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 13 R3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 15 R2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 15 R3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 15R4 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 17 R2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 17 R3 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 17 R4 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 17R5 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Alienware 18 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Chromebook 7310 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell G7 7588 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 5447 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N5378 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 5370 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 10Z 1120 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3148 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3168 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3169 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 5368 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 5370 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7370 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7373 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7378 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 13Z 5323 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3459 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3462 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3465 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3467 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3468 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 5443 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 5468 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 7437 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 7460 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 7466 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 N3437 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3537 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3552 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3555 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3559 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3565 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5570 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5576 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5577 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5579 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7000 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7537 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7560 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7569 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7570 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7572 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7579 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 N7566 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 5765 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 5767 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 7779 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 17-7773-0043 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 17R 5720 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 17R 7720 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 3567 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 3576 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 3878 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 5000 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 5759 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 5767 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 577 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 5770 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 7577A 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 7737 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 7746 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron M521R 5525 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron M531R 5535 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron M731R 5735 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N3437 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N3443 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N3543 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N3567C 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N5447 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N5448A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N5521 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron N5537 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron T3158 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 13 7380 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 14 E5450 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 3480 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 3490 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 3570 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 3580 3588 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 5490-TD70X 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 5570 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 5580 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 5590 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 7404 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 7414 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 7470 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude 7490 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E3390 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E3480 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E3490 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E3590 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E5550 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E5570 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E5590 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E6440 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E6540 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E7359 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E7440 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Latitude E7480 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 3510 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 3520 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 5510 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 5520 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 5520 UHD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 7510 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 7520 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 7710 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision 7720 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision M3510 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision M6700 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision M7510 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Precision M7710 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Studio 1747 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Studio1569 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 14 3449 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 14 3468 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 14 5468 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3549 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3562 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3565 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3568 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 15 5568 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 15 7570 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 3559 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 3578 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 5370 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 5471 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro 5480 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro N5370A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro V3568 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro V5468A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro V5470 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Vostro V5568 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 11 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 11 4020Y 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 12 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 12 9Q33 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 13 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 13 9333 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 13 9360-1 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 13 9360-8TH 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 13 9365 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 13 L321X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 14 1864SLV 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 15 L521X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 15-6Ỵ601 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 15-70082495 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 15-FYK3F1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 9343 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS 9360 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS Duo 12 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS Duo 13 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS L321X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS L401X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS L412Z 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell XPS L421X 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Dell Inspiron 7558 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%