Bảng Giá Ổ Cứng HDD – SSD Laptop ASUS

Bảng Giá SSD Laptop Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 13 UX330UA 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 13 UX331UN 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 14 X442UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 14 X442UR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 15 F510UF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 15 X542UF 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 15 X542UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 15 X542UR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus 3 UX390UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus A401UQ 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus A401UQ7200 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus A555L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus A556U 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus A556UR 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus A580UR8250 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FX753VE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus X44H 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro P2530UJ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro P2540UV 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro P5430UF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus B8230UA 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus B8430UA 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus B9440UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Book Flip TP300 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Book T102HA 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Book T200TA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus BX430UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Deluxe UX490UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F454 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F454LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F510UA 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F510UA FHD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F540UP7200 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F541UJ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F555 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus F555LF XX168D 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FH5900VQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FL5900UQ7500 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FL8000UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FL8000UQ8550 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Flip 14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Flip 15 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Flip S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Flip S UX370UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FX63VD7300 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FX63VD7700 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FX73VE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FX80GE8750 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus FX80GM8750 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus G75VW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus G75VX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus G771JW 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus G800VI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Gaming Hero 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Gaming S5AM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Gaming S5VY 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Gaming S7AM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Gaming S7VM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Gaming S7VS 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus GL753VE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus GL771JW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus GX501VI 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus GX700VO 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Hero GL503VM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Lamborghini VX7SX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus K3V 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus K556 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus K56C 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus K56CM 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus LINGHUAN 3 Pro 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus M GM501GS 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus M580 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus MAX X451 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus MAX X541 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus N43JF 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus N46VZ 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus N750JK 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus N751JK 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus N752VX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus NOVAGO TP370QL 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus NP550 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus NX90JQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus P2540UV7500 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus P302LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus P5430UF 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus P550L 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus P550LDV 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus P553UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro 15 UX580GE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro 17 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro 17 N705 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro NX580 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro NX90 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro P2520LA 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro P2530UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro P5430UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro UX501VW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro UX550VE 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro 554UB8550 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro 554UV7200 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro 554UV7500 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Pro 61SF 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus PU401LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus PU551LD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Q325UA 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Q400A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Q550 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus R541 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus R752 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus R753 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Rog S7VI7700 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Rog S7VS7700 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Rog S7ZC1600 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Rog S7ZC1700 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S14 S406 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S14 S410 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S15 S510 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S15 S510UN 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S15 S510UQ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S300CA 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S551LV 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S56CA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus S56CM 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus T303UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus T304UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Taichi 31 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Touch UX31A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus TP201 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus TP360CA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus TP550LD 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Transformer Book T101HA 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus TX201LA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus U50F 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus U5100UQ7200 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus U57A 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus UX21A 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus UX530UX 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus UX560UA 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus V587 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus V755 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VivoBook A411UA 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VM590 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VM591 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VM592 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VX21E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VX2S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VX3S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VX5 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VX50 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VX6 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus VX7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus X705LN 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus X751SA 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus X756UX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus ZenBook UX330UA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus Zephyrus GX501VS 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus ZX50VW 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus ZX53VW 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus ZX60VM6700 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Ổ HDD – SSD 128G/256G Asus ZX63VD 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%