Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Máy Tính Bảng Sony

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Tablet Z2 (cáp dài) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Tablet Z2 DOCOMO (cáp ngắn) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Tablet Z3/ SGP621 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Tablet Z4/ SGP771 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Tablet Z5 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z3/ SGP621 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z4/ SGP771 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Vaio Tab 11 SVT112 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z4 ultra 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z5 ultra 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Cảm Ứng – Mặt Kính Sony Tablet Z6 2018 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%