Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Máy Tính Bảng Lenovo

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A2019 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A2580 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A3000 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A3300/ Tab A7-30 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A3500/ Tab A7-50 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab A5000 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab A6500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A7-10 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo ThinkPad Helix 3701 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad K1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Miix 3-1030 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Miix 3-830 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo S8-50/ Tab S8 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 13 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga 2 Pro 1380F 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%