Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Máy Tính Bảng Asus

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Asus Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 2 5.0″ / ZE500CL/ Z00D 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 2 5.0″/ ZE500ML 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 2 5.5″ / ZE550ML/ Z008D 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 2 Go/ ZB500KG/ X00BD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0″ 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5″ 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 3/ ZC552KL (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 3/ ZC552KL (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4.5/ A450CG 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone 4/ A400/ T00L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone C/ ZC451CG 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Go 4.5″/ X009DA/ ZB450KL 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Go 4.5″/ ZB452KG/ X014D 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Go 5.0″/ ZC500TG/ Z00VD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL/ X007D 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Go/ ZB500KL 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (glod) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%