Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Máy Tính Bảng Acer

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer A1-850 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer A200 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer A3-A11/ A3-A10/ Tab 10.1″ 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer A3-A20/ Tab 10″ 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer A3-A30/ Iconia Tab 10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer A3-A40/ Iconia Tab 10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer A501/ A500/ Iconia Tab 10.1″ 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-710 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-720/ B1-721 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-723/ A5301 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-730 HD/ Iconia One 7 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-730/ B1-731 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-730/ B1-731 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-733/ Talk 7 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-740/ TD070VA1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-750 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-770/ Novo7 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-850/ Acer Iconia One 8(trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B1-A71 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer B3-A20 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Betouch E200/ L1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-831 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1-713 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1-713 trắng 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1-810/A1-811 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1-830 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1-830 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1-840 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia A1-841 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia B1-820/ One 8 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia One 10 B3-A40/B3-A30 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia One 10 B3-A40/B3-A30 có khung (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab A100/ A101 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab A200 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab A210 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab A510/ A511 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab A700/ A701 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W3-810 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W4-820/ W4-821 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W700 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer W1-810/ W1-811 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer W500/W501 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer W510 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Chromebook Tab 10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Acer A1 830 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia B1 721 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia B1 723 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia One 10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia One 7 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia One 8 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab 10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab 7 A1 713 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab 8 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab A101 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab A500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab B1 A71 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia Tab W510 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W4 820 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W4 820P 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W4 821P 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W510 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W510P 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W511 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W511P 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W700 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Iconia W701P 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%