Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 3G (đen)  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 3G (trắng)  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 4 90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 4G/4S (đen)  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 4G/4S (trắng)  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 4S 90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 5 (đen)  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 5 (trắng)  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 5C 90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 5S (đen)  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 5S (trắng  90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 6 (đen)  190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 6 (trắng)  190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 6 Plus (đen)  190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 6 Plus (trắng)  190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 6 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 6S Plus 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 6S 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 7 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 7 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone SE 90,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 8 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone 8 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPhone X plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%