Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng iPad

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng iPad

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 2 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 3 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 3/4 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 3/4 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 4 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 5/ AIR 1 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad 5/AIR 1 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Air 2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Air 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Mini 1/ 2 có IC (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Mini 1/ 2 có IC (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Mini 2 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Mini 3 có IC (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Mini 3 có IC (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Mini 3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad mini 4 (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad mini 4 (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Mini 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 10.5″/ A1701/ A1709 (đen) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 10.5″/ A1701/ A1709 (trắng) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 12.9″/ A1584/ A1652/ 2015 (đen) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 12.9″/ A1584/ A1652/ 2015 (trắng) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 12.9″/ A1670/ A1671/ 2018 (đen) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 12.9″/ A1670/ A1671/ 2018 (trắng) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 9.7″/ A1673/ A1674/ A1675 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 9.7″/ A1673/ A1674/ A1675 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng iPad Pro 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%