Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Xiaomi

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Xiaomi Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Xiaomi

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Hongmi (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Hongmi 1S (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Hongmi 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 1S (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 2A (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 2S (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 3 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 3 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4C (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4C (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4i (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4i (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 5 High (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi 5 Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Max (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Max (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 3 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Note Plus (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 3 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi MI-ONE 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 1S (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 Prime (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2A (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2A Prime 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2S (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S Prime (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3X (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Prime (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4X (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4X (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 5A (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 5A (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6 Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6 Pro (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Mi HM 1SW 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 2 Prime (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 3 Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 Pro (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4 Pro (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4X (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4X (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note 4X (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Note Prime (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi S2/ Y2 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi S2/ Y2 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%