Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Sony

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Sony Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C1904/ C1905/ Xperia M (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C1904/ C1905/ Xperia M (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C2305/ Xperia C/ S39H (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C2305/ Xperia C/ S39H (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C4/ C4 Dual/ E5363 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C4/ C4 Dual/ E5363 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C5302/ M35H/ Xperia SP (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C5302/ M35H/ Xperia SP (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony E1/ D2005 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony E3 Dual/ D2202/ D2203 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony E3 Dual/ D2202/ D2203 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng sony E4/ E4 Dual/ E2105/ E2115 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng sony E4/ E4 Dual/ E2105/ E2115 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony LT15i/ LT18i 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony LT25i/ Xperia V 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony M2/ M2 Dual/ D2303/ D2305 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony M2/ M2 dual/ D2303/ D2305 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony MK16i/Xperia Pro 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony MT11i/Xperia Neo V 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony MT25i/ Xperia Neo L 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony MT27i/Xperia Sola 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST15i/Xperia Mini (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST15i/Xperia Mini (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST17i/Xperia Active 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST21i/Xperia Tipo 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST23i/Xperia Miro 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST25i/Xperia U 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST26i/ Xperia J 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony ST27i/ Xperia Go 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVD13 (DUO 13) 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVE14 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVF142/ SVF143/ Vỏ mặt B 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVF143 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVF14A 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVF152 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVF153 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVF15A 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVP11 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVP13 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVT13_124CX 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVT14 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony SVT15 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony WT19i/ Coconut 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony X10/ Docomo (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (hồng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (xám) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Xperia X8/ E15i 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z Ultra/ XL39H 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z/ C6602/ C6603 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z1 Mini/ D5503/ Z1 Compad 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z1/ C6902/ C6903 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z1S/ C6916 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z2 LTE 4G 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z2/ D6503/ D6502 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng sony Z2A/ ZL2/ SOL25 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6708 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z3 Mini/ D5803 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z3 Mini/ D5803 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z3 Plus/ Z3+/ Z4/ D6553 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z3 Plus/ Z3+/ Z4/ D6553 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z3/ L55/ D6653 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z3/ L55/ D6653 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z5 Mini/ E5803 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z5 Mini/ E5803 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z5 Premium/ E6603 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%