Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Oppo

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Oppo Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Oppo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A11/ Joy 3 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A11/ Joy 3 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A31/ Neo 5 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A31/ Neo 5 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A33/ Neo 7 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A33/ Neo 7 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A35/ F1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A37/ Neo 9 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A37/ Neo 9 (vàng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A39/ Neo 9S (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A51/ Mirror 5 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A51/ Mirror 5 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A53w (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A71 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo A71 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo F1S/ A59 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo F3 Lite/ A57 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo F3 Lite/ A57 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo N1 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo N1 mini/ N5111 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo N5206/ N3 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R1001/ Joy (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R1001/ Joy (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R1011/ Joy plus 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R1S/ R1K/ R8001/ R8007/ R801 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R2001/ YoYo (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R2001/ YoYo (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R2017 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R3001/ Mirror 3 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R3001/ Mirror 3 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R6007/ Find 7 mini 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R803 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R805 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R807 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R809 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R811 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R815/ Find Clover 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R819/ Find Mirror (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R819/ Find Mirror (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R821/ Find Muse (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R821/ Find Muse (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R827/ Find 5 mini (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R827/ Find 5 mini (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R829/ R1 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R829/ R1 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R831/ Neo (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R831/ Neo (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R833 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo R833 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo U3/ R6607 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo U3/ R6607 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo U701 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo U705/ U7105/ Find Way (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo U707/ Find Way S (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo X9006/X9007/ Find 7a 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo X903 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo X905 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Oppo X909/ Find 5 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%