Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Huawei

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Huawei Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Acsend G750/ Honor 3X/ PRO-U10 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Ascend G510 / G520 / U8951 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Ascend G740 / Honor 3C / H30-U01 / H30-U10/H30-T10 / H30-T00/H30-L01 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Ascend P7 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Enjoy 5S/ GR3/ TAG-L21/ TAG-L01/ TAG-L03 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei G610 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei G7 plus/ G8 plus (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei G7 plus/ G8 plus (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei G7 plus/ G8 plus (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei G8/ RIO-L01 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei G8/ RIO-L01 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei G8/ RIO-L01 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei GR5 Mini/ Honor 5C / NMO-L31 / Kii-L21G (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI /CHC-U01 / CHM-TL00 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI /CHC-U01 / CHM-TL00 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 4C/ CHM-U01 / G-PLAY MINI /CHC-U01 / CHM-TL00 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 4X/ CHE2-L11 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 6 Plus/ PE-TL10 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 6X / GR5 2017/ PE-TL10/ BLN-L24/ BLN-AL10 / BLL-L22 / BL-L22 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 6X / GR5 2017/ PE-TL10/ BLN-L24/ BLN-AL10 / BLL-L22 / BL-L22 (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 6X / GR5 2017/ PE-TL10/ BLN-L24/ BLN-AL10 / BLL-L22 / BL-L22 (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 7A (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 7C (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 7C (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 7C (trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 7S (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 7S (gold) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (xám) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Honor 9 Lite / LLD-21 (xanh dương) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei nova 2I/ RNE-L22 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei nova 2I/ RNE-L22 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei nova 3E (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei P6/ P6-U06/ P6 Pro (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei P8 Lite/ ALE-L21 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei P8 Lite/ ALE-L21 (gold) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei P8 Lite/ ALE-L21 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei S7-931 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Tab T1-707 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Tab T1-A21 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y3 2017 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y3 2017 (gold) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y3 2017 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y3 II/ LUA-U23 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y3 II/ LUA-U23 (gold) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y3 II/ LUA-U23 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (gold) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y5 2017/ MYA-L02 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y5 II/ CUN-U29 / CUN-L01/ Y5-2 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y5 II/ CUN-U29 / CUN-L01/ Y5-2 (gold) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y5 II/ CUN-U29 / CUN-L01/ Y5-2 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y6 / Honor 4A / SCL-U31 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y6 II/ CAM L21/ Y6-2 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y6 II/ CAM L21/ Y6-2 (gold) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y6 II/ CAM L21/ Y6-2 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y6 Prime 2018/ ATU-L31/ ATU-L42 (xanh dương) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y625 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y7 Pro 2018/ LDN-LX2 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y7 Pro 2018/ LDN-LX2 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y9 Pro 2018 (đen) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Y9 Pro 2018 (trắng) 190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%