Bảng Giá Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Acer

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Acer Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Điện Thoại Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid E Smart S100 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid S2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid X2 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid X3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid Z500 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid Z6 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid Z6 Max 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid Z6E 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Liquid Zest Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Predator 8  390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Stream S110 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Acer Switch 10  390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%