Bảng Giá Thay Màn Hình Máy Tính Bảng Lenovo

Bảng Giá Màn Hình Tablet Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 850F 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 Plus 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 Z8550 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90F 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90L 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 Pro Z8550 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenono A319 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenove Yoga 2 831 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A1000 Mobile (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A1000 Mobile (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2010 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2010 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2019 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A208T 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2107 (đen) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2107 (trắng) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A218 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A228 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A228 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A238 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A238 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2580 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A308 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A316i 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A318 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A326 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A328 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A328 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình bô Lenovo A3500/ A7-50 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A376 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A378T (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A378T (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A385 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A388 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A390 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A390 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A396 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A398T 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A500 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5000 Mobile (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5000 Mobile (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A516 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A516 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A526 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A526 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A536 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A536 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5500/ A8-50 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5500/ A8-50 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A560 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A590 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A60+ 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A6000 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A628 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A630T 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A656/ A766 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A66 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A670 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A670 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A678 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A680 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A680 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A68E 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A7000/ K3 Note (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A7000/ K3 Note (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A706 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A706 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A708 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A708 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A760 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A760 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A770 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A770 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A780 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A780 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A800 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A820 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A820 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A850 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A850 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A859 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A860 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A880 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A880 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B8000/ Yoga Tablet 10 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 10.1 S2110/ S2110A 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad A1/ A1-07 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad K1 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 300-10IBY 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 310-10ICR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 320-10ICR 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 520-12IKB 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 700-12ISK 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 710-12IKB 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 720-12IKB 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K4 Note/ A7010 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 Plus / A6020 (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 Plus / A6020 (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 Plus / A6020 (vàng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K860 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K900 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K910 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K920/ Viber Z2 Pro 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 3-1030 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 3-830 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P1/ P1A42 (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P1/ P1A42 (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P1/ P1A42 (vàng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P1M (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P1M (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P70 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P70 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P770 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P770 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P780 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo PB1-750m/ Phab (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S500 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S5000 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S520 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S550 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S560 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S580 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S60 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S60 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S600 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S600 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S6000/ Idea Tab 10 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S62 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S650 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S650 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S660 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S668 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S680 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S720 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S730 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S760 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S760 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S800 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S820 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S850 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S850 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S8-50/ Tab S8 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S860 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S868 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S870 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S880 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S880 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S889 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S889 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S890 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S890 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S898 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S920 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S930 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S960 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 2 A7-30 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 2 A8/ A8-50F (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 2 A8/ A8-50F (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab A6500 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab A7-10 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S1 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S1 (vàng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S3i 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X2 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 830/ Tablet 2 8.0 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 2 Pro 1380F 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga 900-13ISK 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 8 YT3-850M 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z2 Plus/ Z2132 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot (đen) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot (trắng) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ZUK Z1/ Z1221 (đen) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ZUK Z1/ Z1221 (trắng) 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình full bộ Lenovo Helix 3701 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A269 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A316 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A319 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A328 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A3300/ A3000/ A1000/ A5000/ Sam T111 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A3500/ A7-50 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A369 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A390 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A516 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A526 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A529 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A536 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5500/ A8-50 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A680 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A706 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A760 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A7600/ A10-70 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A850 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A880 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B8000 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P70 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P700 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P770 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S760 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 TB3-710 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab A7-10F/ A7-10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Essential Lenovo G60 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo 310U 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LENOVO 503LV 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A3000 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A3500 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A6000 Plus 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A628T 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A6600 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A700 TURBO 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A7700 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LENOVO A816 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A850 Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A850+ 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B40 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B4400 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B460 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B490 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B50 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B590 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo B71 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo E31 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo E40 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo E41 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo E50 70 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo E51 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo EDGE 15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Essential B41 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Flex 2 14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Flex 2 15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Flex 2 Pro 15 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Flex 3 11 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Flex 5 1470 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Flex 6 14IKB 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G40 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G470 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G475 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G480 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G50 80 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G500S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G5070 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G570 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G580 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo G770 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 15ABR 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 2575 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 300S 14ISK 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 305 14IBD 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 310 15ISK 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 320 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 320S 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 500S 14ISK 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 510 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 510 15IKB 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 700 17ISK 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 710S PLUS 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad 720 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad G410 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad G480 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad G770 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad G780 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Miix 300 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad P500 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad S400 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad S410P 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad S500 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad S510P 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U300S 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U310 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U330P 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U410 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U430 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U460 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U510 L 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad U530 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad V460 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y400 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y410P 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y480 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y500 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y510 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y510P 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y550P 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y570 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y580 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y700 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y900 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Y910 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Yoga 13 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Yoga 2 13 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Yoga 510 15 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Yoga 720 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Yoga 730 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Yoga 910 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Yoga 920 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z370 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z380 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z410 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z470 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z480 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z500 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z560 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z570 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaPad Z710 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaTab A3000 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaTab A3500 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo IdeaTab Lynx 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K3 Note 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K320T 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K4 Note 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 2018 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 Note 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 Play 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K6 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K6 Note 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K8 Note 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K8 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K910L 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K920 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo L380 Yoga 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Legion R720 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Legion Y530 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Legion Y7000 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Legion Y720 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Legion Y740 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Legion Y920 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo M30 70 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 2 8 Inch 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 320 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 4 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 5 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 510 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 520 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Miix 720 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Moto G5 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Moto G5 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Moto Tab 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P700i 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P90 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab 2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab 2 Plus 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab Plus 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo RocStar 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S5 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S60 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S8-50 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S90 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Sisley 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 10 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 2 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 2 A8 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 7 Inch Plus 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 3 8 Inch Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 10 Inch 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 10 Inch Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 8 Inch 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 4 8 Inch Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab 7 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab A7-50 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Tab S8 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo TB2-X30F 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo TB3-X70N 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo TB-7304X 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%