Bảng Giá Màn Hình Máy Tính Bảng Huawei

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Media Pad M3 lite – 10.0/ BAH-L09 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Media Pad M3 lite – 10.0/ BAH-L09 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad 10 Link/ S10-201u (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad 7 Vogue/ S7-601 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad 7 Youth/ S7-721u/ S7-701u/ S7-701w (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei Mediapad 7/ Youth 2/ S7-721u đen 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad M1/ S8-301/ S8-306 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad M2 8.0/ M2-801L / M2-802L / M2-803L (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad M2 8.0/ M2-801L / M2-802L / M2-803L (gold) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad M2 8.0/ M2-801L / M2-802L / M2-803L (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad M3 Lite 10 BAH-AL00 BAH-W09 đen 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad M3 Lite 10 BAH-AL00 BAH-W09 trắng 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad S7-301w (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 10.0/ T1-A21L (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 8.0/ S8-701u/ S8-701 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 8.0/ S8-701u/ S8-701 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T1 8.0/ S8-701u/ S8-701 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 10.0 Pro/ FDR-A01L (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 10.0 Pro/ FDR-A01L (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 7.0 Pro/ PLE-703 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T2 7.0 Pro/ PLE-703 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/ K0B-L09 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/ K0B-L09 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/K0B-L09 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 8.0/K0B-L09 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad T3 9.6/ HU-T3-10 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad X1/ 7D-501U (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad X1/ 7D-501U (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad X2/ Honor X2/ GEM-701L (gold) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Mặt Kính – Cảm Ứng Huawei MediaPad X2/ Honor X2/ GEM-701L (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%