Bảng Giá Thay Màn Hình Máy Tính Bảng Asus

Bảng Giá Màn Hình Tablet Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Asus FE375/ K019    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus FE380/ K016    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME102/ K00F    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME103/ K01E/ Memopad 10    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME170/ K017    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME172/ K0W    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME176/ K013    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME180/ K00L    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME301/ Memopad smart    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME302    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME370/ ME371MG/ K004    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME372/ ME175/ ME173X    690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME400/ K0X    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus T100    690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus TF101/ Eee Pad Transformer    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus TF103/ K010    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus TF200/ TF201    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus TF300    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus FE170/ K012    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME102/ K00F (đen)    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME102/ K00F (trắng)    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME180A/ K00L đen    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME180A/ K00L trắng    690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME370/ ME371/ K004    690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME372CG/ K00E    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME400/K0X/ VivoTab Smart 10.1 (đen)    690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME581/ K015 (đen)    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ME581/ K015 (trắng)    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Memopad 7/ ME572CL/ K00R    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Padfone S A80/ PF500KL    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Padfone X mini/ PF450    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Pegasus 2 Plus X550 (trắng)    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Pegasus 3 (đen)    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Pegasus 3 (gold)    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Pegasus 4A/ ZB500TL/ X00KD (đen)    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Pegasus 4A/ ZB500TL/ X00KD (trắng)    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Pegasus X002 (đen)    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Pegasus X002 (trắng)    490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus TF201 V1.0/ Eepad    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus TF810    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Transformer Book T200TA    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Transformer Book T300 Chi/ 12.5-30P    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Transformer Book T300 Chi/ T300L/ T300LA/ T300SA/ 12.5-40P    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Transformer Pad 10.1/ TF310    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Transformer Prime TF301    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (đen)    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (trắng)    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (đen)    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (trắng)    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad C 7.0/ Z170    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad S 8/ Z580 (đen)    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad S 8/ Z580 (trắng)    690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad Z10 / ZT500KL    690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad Z8/ ZT581KL    990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL    790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad 10    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad 3 8.0    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad 3S 10    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad 7.0    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad 8.0    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad C 7.0    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad C 8.0    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad S 8.0    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad Z10    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenPad Z8    890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%