Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA A660 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C50 Tại Quận 1 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C55T Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C640 Uy Tín 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C650   Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA DYNABOOK Quận Phú Nhuận 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E205 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T Hcm 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Gía Rẻ 125,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L10T Gía Sinh Viên 125,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L500 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L510 Chất Lượng 125,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L630   Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L635   Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L640 Lấy Liền 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L645 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L645   Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L650   Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L655   Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L670   Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L735 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA M780 Hcm 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA M900 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA MINI NB205 Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P105 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P55T Tại Quận 11 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P870 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS463A Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS562A Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS566A Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS569A Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56HA Lấy Liền 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56MA Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS57HA Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSA50A Hcm 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSBY3A Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC09A Chính Hãng 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC0MA Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK01A Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK05A Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB1A Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB9A Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLGXA Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLQ1A Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS1A Quận Tân Phú 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS4A Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLSAA Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLW9A Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLWTA Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD1A Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD9A Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPC5A Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPCDA Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSERA Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSESA Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG0A Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG2A Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PST1BA Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PST3BA Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5RA Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5XA Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6SA Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6VA Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU83A Chính Hãng 125,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU8DA Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU9CA Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15AA Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15BA Tại Quận 4 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PU143A Chất Lượng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA R600 Hcm 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA R700 Lấy Liền 125,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Uy Tín 125,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA S500   Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Tại Quận 11 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Gía Sinh Viên 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  Uy Tín 125,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Uy Tín 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Chất Lượng 125,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Chất Lượng 125,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Tại Quận 1 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  Chính Hãng 125,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Tại Quận 2 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Tại Quận 1 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Tại Quận 5 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Lấy Liền 125,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Lấy Liền 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chính Hãng 125,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Chất Lượng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Tại Quận 6 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Uy Tín 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Quận Bình Thạnh 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Tại Quận 11 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Lấy Liền 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Lấy Liền 125,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Gía Sinh Viên 95,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Chính Hãng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Tại Quận 9 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Uy Tín 125,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  Chính Hãng 95,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Chính Hãng 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Hcm 95,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Chất Lượng 125,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Gía Sinh Viên 125,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Quận Thủ Đức 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Lấy Liền 95,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Tại Quận 2 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Gía Rẻ 125,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA T110 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U40T Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U500 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U505-S2012 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U845T Tại Quận 10 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U925T Lấy Liền 125,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA X505 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA Z830 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE đã trở thành địa chỉ uy tín và nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng trong thời gian qua. Với sứ mệnh mang lại dịch vụ tối ưu với giá thành tốt nhất, Trung Tâm luôn có những chương trình giảm giá, khuyến mại hỗ trợ khách hàng sửa chữa và thay thế linh kiện.

✅ Trả góp khi thay linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng
4
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 
Mới nhất Cũ nhất
Tiến
Khách
Tiến

Có cái màn hình laptop toshiba satellite L100 này không

image.jpg
Kỹ thuật tư vấn - Khương
Quản trị

Chào anh Tiến
Dịch vụ thay màn hình laptop toshiba satellite L100 đang giảm giá 3-20% .Anh Tiến có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ số hotline 18001236(Miễn phí) để được hỗ trợ.
Xin thông tin đến anh ạ!

Trúc
Khách
Trúc

Ad cho e hỏi là bảng giá trên là giá của màn hình luon hay là số tiền được giảm của mỗi loại màng hình ạ

Kỹ thuật tư vấn - Khương
Quản trị

Chào Chị Trúc
Dịch vụ thay màn hình Toshiba L35 đang giảm giá 3-20%.Chị Trúc có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ số hotline 18001236(Miễn phí) để được hỗ trợ.
Xin thông tin đến Chị ạ!

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !