Bảng Giá Màn Hình Laptop HP

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình 13.3 HP Envy 13 (MHCU) 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elite X2 1012 G1 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 11-N008TU X360 PC (ENERGY STAR) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Slate 6 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre X2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre X360 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 10 G2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 10 Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 1000 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 13 U108TU 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 14 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 14 AL116TU 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 14 BS007NG 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 14 R220TU 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 14 R221TU 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 15 DA0055TU 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 15 Notebook PC 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 15 R012TX 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 348 G3 1FW38PT 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 7 G2 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 7 Plus 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 8 G2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP 810 I7 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP ELite X2 1011 G1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elite X2 1012 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP ELITE X2 1012 G2 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP ELITE X2 1013 G3 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP ELITE X2 G1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elitebook 840 G4 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elitebook 840 G5 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elitebook 850 G4 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elitebook 850 G5 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elitebook X360 1030 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Elitebook X360 G3 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP ElitePad 1000 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP ELitePad 1000 G2 Healthcare 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy 15 AE130TX 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy 15 K211TX 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy 17 AE143NG 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy Touchsmart 14 K 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy Touchsmart 17J 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy Ultrabook 4 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy X2 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Envy X360 M6 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Notebook 250 G6 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Notebook 348 G4 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Notebook 350 G1 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Notebook 355 G2 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Omen 15 AX250WM 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Omen 15T 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Omen 17T 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Omen X 17 AP0XX 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Omni 10 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 14 COFFECE LAKE 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 14 R041TU 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 15 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 15 AB223TU 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 15 AB253TX 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 15 AU123CL 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion 15 CC117TU 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion TOUCH I5 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion X360 BA063TU 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pavilion X360 U100 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pro 10 EE G1 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pro 610 G1 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pro 8 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pro X2 410 G1 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Pro X2 612 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Probook 650 G1 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Probook 655 G1 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Probook X360 11 G1 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Probook X360 440 G1 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Slate 10 HD 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Slate 7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Slate 8 Plus 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Slate 9 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Sleekbook 14 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre 13 Pro X360 G1 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre 13 V020TU 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre 13 XT 13 2200 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre X360 13 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre X360 13 4101DX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre X360 15 BL012DX 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre X360 15T BL100 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre X360 G1 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Spectre XT 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Split X2 13 R 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Stoli Pavilion X2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Stream 8 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP TouchPad 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP x2 210 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP X360 13 U 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP X360 310 G1 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP X360 350 G1 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 14 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 14 14U G4 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 14 G2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 14U 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 15 15U G2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 15 G3 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 15U 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 17 G2 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HP Zbook 17 Studio G3 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%