Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU 1718 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A1110 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A1120 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A1220 Chất Lượng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A530 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A531 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A532 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A6220 Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A6230 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH530 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH531 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH532 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH544 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH550 Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH551 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH552 Tại Quận 9 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH555 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH564 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH701 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO A3667G Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO L1310G Hcm 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Lấy Liền 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Chất Lượng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Chất Lượng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Quận Tân Phú 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Tại Quận 12 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Quận Tân Phú 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Chất Lượng 115,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU BH531 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Tại Quận 10 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Uy Tín 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E544 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E554 Hcm 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E733 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E734 Gía Rẻ 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E743 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E744 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E751 Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E752 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E753 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E754 Hcm 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E755 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E780 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Quận Thủ Đức 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Uy Tín 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Gía Sinh Viên 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Tại Quận 3 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Lấy Liền 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Tại Quận 9 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU H730 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU L1010 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH520 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH522 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH530 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH531 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH532 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH700 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH701 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH772 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Hcm 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Lấy Liền 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Uy Tín 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Hcm 115,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Gía Rẻ 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Tại Quận 6 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Chất Lượng 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Tại Quận 8 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Chất Lượng 115,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Chính Hãng 115,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Tại Quận 10 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Uy Tín 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Tại Quận 10 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Quận Thủ Đức 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Hcm 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Quận Bình Thạnh 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LL730 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU M1010 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU M7440 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU MH330 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU MH380 Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU N3530 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU N6410 Gía Sinh Viên 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU NH532 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU NH751 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P3110 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P701 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P702 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P7120 Tại Quận 4 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P770 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P772 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P8010 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH521 Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH530 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH701 Uy Tín 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH702 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q555 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q572 Tại Quận 4 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q584 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q702 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q704 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S561 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S6420 Hcm 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S6421 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S710 Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S751 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S752 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S761 Hcm 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S762 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S792 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S904 Chất Lượng 115,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S935 Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SD50 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH530 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH561 Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH572 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH760 Chính Hãng 115,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH761 Uy Tín 115,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH762 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH771 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH772 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH782 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Lấy Liền 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Tại Quận 10 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Tại Quận 11 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T935 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T901 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T902 Chất Lượng 115,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T904 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T935 Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU U745 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU U772 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU UH554 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU UH572 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU UH574 Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU V5505 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT mỗi ngày. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật liên tục trong chuyên mục này.

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !