Bảng Giá Màn Hình Laptop FUJITSU

Bảng Giá Màn Hình Laptop Fujitsu Bảng Giá Màn Hình Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Fujitsu AH532 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH532GFX 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH544 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH544G32 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH552 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH552 SL 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH552SL 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH562 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu AH564 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E544 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E554 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E556 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E736 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E743 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E753 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E754 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu E755 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Lifebook U904 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu P702 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu P771 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu P772 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu PH530 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu Q704 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S752 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S761 VPRO 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S762 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S781 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S904 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu S935 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu T730 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu T900 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu T901 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu TH700 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U554 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U574 Ultrabook 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U745 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U745 Ultrabook 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U747 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu U772 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu UH554 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Fujitsu UH574 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%