Bảng Giá Màn Hình Laptop AXIOO

Bảng Giá Màn Hình Laptop Axioo Bảng Giá Màn Hình Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Axioo Aerobook 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo CNW 5522 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo CNW 5623 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo CNW 5645 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 3225 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 5443 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 5445 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7043 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7047 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7087 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNM 7247 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo HNW 7287 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo MKU P323 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo Neon RNO 5525 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Axioo Neon W246HU 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%