Bảng Giá Màn Hình iPad

Bảng Giá Màn Hình iPad Bảng Giá Màn Hình iPad

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình iPad Air 2/ iPad 6 (đen) 2,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Air 2/ iPad 6 (trắng) 2,990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 4 (đen) 1,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 4 (trắng) 1,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 5 1,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 10.5″/ A1701/ A1709 (đen) 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 10.5″/ A1701/ A1709 (trắng) 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 12.9″/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (đen) 5,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 12.9″/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (trắng) 5,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 9.7″/ A1673/ A1674/ A1675 (đen) 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 9.7″/ A1673/ A1674/ A1675 (trắng) 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad 1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad 2 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad 3/4 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad 5 1,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 2/ Mini 3 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Cảm Ứng iPad 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Cảm Ứng iPad 1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad 2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn hình iPad 3 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn hình iPad 4 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad 9.7 2018 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Air 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Air 1 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn hình iPad Air 2 2,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 2 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 3 1,290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Mini 4 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad New 2017 2,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 10.5 inch 3,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 12.9 Inch 4,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 9.7 Inch 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iPad Pro 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%