Bảng Giá Thay Màn Hình iMac

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình IMAC A1002 Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1058 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1076 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1144 Gía Rẻ 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1145 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1173 Uy Tín 410,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1174 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1195 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1200 Chính Hãng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1207 Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1208 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1224 Gía Rẻ 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1225 Lấy Liền 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1311 Chất Lượng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1312 Uy Tín 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1418 Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1419 Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC A1862 Chất Lượng 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M6709L Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M7469 Tại Quận 12 350,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M8535 Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M8672 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M885X Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9248 Uy Tín 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9249 Lấy Liền 410,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9250 Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9290 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9363 Chính Hãng 410,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9823 Hcm 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9824 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9843 Uy Tín 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9844 Chất Lượng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC M9845 Chất Lượng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA063 Hcm 410,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA064 Gía Sinh Viên 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA199 Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA200 Chất Lượng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA406 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA456 Hcm 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA589 Hcm 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA590 Lấy Liền 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA710 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA876 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA876  Tại Quận 2 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA877 Tại Quận 4 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MA878 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB199 Lấy Liền 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB200 Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB201 Hcm 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB322 Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB323 Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB323  Lấy Liền 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB324 Chất Lượng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB324  Gía Sinh Viên 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB325 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB325  Quận Phú Nhuận 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB388 Gía Sinh Viên 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB391 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB393 Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB398 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB417 Quận Tân Phú 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB418 Lấy Liền 500,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB419 Chất Lượng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB420 Chất Lượng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB950 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB952 Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB952  Chất Lượng 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MB953 Gía Rẻ 490,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC019 Gía Rẻ 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC020 Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC021 Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC022 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC309 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC413 Uy Tín 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC508 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC509 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC510 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC511 Hcm 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC511  Uy Tín 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC812 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC813 Lấy Liền 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MC814 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MD093 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MD094 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MD095 Uy Tín 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MD096 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC ME086 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC ME087 Chất Lượng 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình IMAC ME088 Gía Rẻ 390,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC ME089 Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MF883 Gía Rẻ 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MF886 Lấy Liền 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MG022 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MK142 Uy Tín 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MK452 Gía Rẻ 300,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình IMAC MK462 Chất Lượng 240,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt, giảm giá cho tất cả khách hàng khi sửa chữa, nâng cấp sửa chữa máy, thay linh kiện cụ thể như sau:

✅ Trả góp khi thay linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình iMac sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình iMac được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Màn Hình iMac thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Màn Hình iMac được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !