Bảng Giá Thay Màn Hình iMac

Bảng Giá Màn Hình iMac Bảng Giá Màn Hình iMac

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình iMac 21.5 2013 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 4K MNDY2 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 4K MNE02 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 2010 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 2011 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 2012 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 2014 4,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 Inch 2015 4,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 MK142 2016 4,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 MK442 2016 4,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 21.5 MMQA2 4,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MK472 2016 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MK482 2016 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MNE92 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 5K MNED2 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 2010 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 2011 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 2012 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac 27 Inch 2013 7,790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MC309 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MC508 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MC509 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MC812 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MC813 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MC814 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MD093 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MD094 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MD095 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MD096 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac ME086 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac ME087 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac ME088 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac ME089 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac MF883 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2010 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2011 3,690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2012 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2013 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2014 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2015 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2016 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2017 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2018 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2019 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mini 2020 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Mockup 3,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 2017 7,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 2018 7,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 2019 7,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 2020 7,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Pro 5K 7,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình iMac Retina 5K 27 Inch 2014 7,590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%