Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Xiaomi

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Xiaomi Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Xiaomi

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Xiaomi 3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Hongmi (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Hongmi 1S (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Hongmi 2 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 1S (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 2 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 2A (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 2S (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 3 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 3 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4C (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4C (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4i (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4i (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4S (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4S (gold) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4S (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 (gold) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 High (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 Pro (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5C (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5C (gold) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5C (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S Plus (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S Plus (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 (gold) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 Plus (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 Plus (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 8 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 8 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A2/ Mi 6X (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A2/ Mi 6X (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max 2 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max 2 (gold) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max 2 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Max Prime (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2 (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2S (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 2 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 3 (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Plus (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Pro (đen) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Pro (trắng) 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Pad 2 (đen) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Pad 3 (đen) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi MI-ONE 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 1S (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2 Prime (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2 Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2A (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2A Prime 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2S (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3 Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S Prime (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3X (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Prime (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Pro (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4 Pro (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4A (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4A (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4A (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4X (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4X (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5A (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5A (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6 Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6 Pro (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Mi HM 1SW 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 Prime (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4 Pro (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note Prime (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Pro (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Pro (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi S2/ Y2 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi S2/ Y2 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Black Shark 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 4i 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5S Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 5X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 6X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi 8 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi A2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Mix 2S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 2 Pro 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note 3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi Note Pro 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi PocophOne F1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi X6 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Mi5 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 3 Pro 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 4 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5 Pro 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5A 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Note 5A Prime 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 1S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 2A 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3s 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 3S Prime 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 4X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 5 Plus 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi 6 Pro 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Mi 5 Plus 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 Prime 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 3 Pro 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 4X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 5A 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note 6 Pro 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Note Prime 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Pro 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi Redmi 4 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Xiaomi Redmi S2 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%